Ο γάμος του Θοδωρή και της Δώρας

20 Σεπτεμβρίου 2013

Δημαρχείο  Κορίνθου – Κόρινθος

Γιώργος Δημητρίου – φωτογράφος γάμου Κόρινθος

Γιώργος Δημητρίου – φωτογράφος γάμου Κόρινθος